cuộc đời

Rồi ta bước được tới đâu?

Con đường cuộc đời dài lắm. Có người đi trên con đường bằng phẳng, có người đi trên con đường gồ ghề, lắm chông gai vất vả. Có người đứng trước ngã rẽ, nhưng...