Category: nỗi cô đơn

Khởi đầu hay là kết thúc?

Cuộc đời đôi khi là thứ gì đó rất mơ hồ. Nó không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Khi người ta sinh ra, không hẳn đó là khởi đầu, khi người...