Nỗi cô đơn Blog

Cô đơn và cái tôi

Cô đơn vì cái tôi quá lớn? Cô đơn là cảm giác mà hình như ai trong đời cũng trải qua. Những người cô đơn đến cùng cực là tại cái tôi của họ...

Khởi đầu hay là kết thúc?

Cuộc đời đôi khi là thứ gì đó rất mơ hồ. Nó không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Khi người ta sinh ra, không hẳn đó là khởi đầu, khi người...

Anh nghĩ tới em

Băng mưa, vào quán cà phê quen, ngồi vào một góc. Gọi một tách trà, ngồi ngắm mưa bay qua cửa sổ. Chợt thấy lòng mình buồn như đã trăm năm rồi.